Kontakt oss

NCFA jobber med private og offentlige enheter  som er interessest i  å etablere et samarbeid med en partner i Kina spesiellt innen virksomheter knyttet til  turisme, kunst og kultur, helse og miljø og   forretningsvirksomhet knyttet til gründere  og små og mellomstor bedrifter.   Ved å arbeide tett med våre egne  og våre  partneres nettverk  hjelper vi til med å finne den mest hensiktsmessige partner for den aktuelle virksomhet og støtter prosessen for å bygge en god platform for et langsiktig samarbeid mellom de interesserte parter.

Kontakt oss her for å åpne en dialog