Nye Muligheter for små og mellomstore bedrifter

Nye muligheter med den kommende frihandelsavtalen med verdens største økonomi

Målt i kjøpekraftsparitet er  Kina verdens største økonomi og vil snart overgå USA målt i BNP.

I 1997 møtte den kinesiske statsministeren Wen Jia Bao og den norske statsministeren Jens Stoltenberg i Beijing og utvekslet syn på styrking av bilaterale handel og økonomiske forhold mellom de to landene. Samme år publiserte Kina og Norge en felles feasibility studie (JFS) for etablering av en frihandelsavtale mellom de to landene. Studien viste at med den sterke veksten i bilateral handel mellom de to landene, hindrer eksisterende handelshindringer det fulle potensialet for videre vekst i handel mellom landene. JFS demonstrerte at ytterligere liberalisering av handel med tjenester vil skape gjensidig fordelaktig og skreddersydd løsning for Norge og Kina. Når det gjelder investeringer, vil en frihandelsavtale føre til større åpenhet i regelverk og lover som påvirker både direkte og porteføljeinvesteringer, mer liberaliserte regimer som vil legge til rette for investeringer i hvert land og et mer stabilt politisk rammeverk for investorer.

Frihandelsvattalen vil forventes å intensivere ytterligere bilateral handel og økonomisk samarbeid da tariffer blir redusert utover hvert lands forpliktelser i Verdenshandelsorganisasjonen (WTO)  og i beste fall  eliminert på stort sett all handel mellom de to land.

NCFA  har etablert et samarbeid med den Kinesiske Nasjonale Allianse med Utenlandske Entrepenører (Chinese and Foreign Countries Entrepeneur Alliance) og deres Forening for Små og Mellomstore Bedrifter (Chinese Association of Smale and Medium Enterprises – CASME).

Med de nye muligheter som kommer med signering av  frihandelsavtalen forventet i slutten av 2019 inviteres norske små og mellomstore bedrifter å ta kontakt for en vurdering om potensiale for  vinn-vinn-samarbeid og eller markedsadgang.

Ta kontakt.

.

Legg inn en kommentar