Nye muligheter for små og mellomstore bedrifter

Nye muligheter under den kommende frihandelsavtalen med verdens største økonomi

Målt i kjøpekraftsparitet er  Kina verdens største økonomi og vil snart overgå USA som verdens største økonomi målt i BNP.

Det forventes at med avsluting av de bilaterale  forhandlinger og signering av en frihandelsavtale i 2019  – blir  tariffer redusert utover hvert lands forpliktelser i Verdenshandelsorganisasjonen (WTO)  og i beste fall  eliminert på mesteparten av handel mellom våre to land.

Vi jobber med norske små og mellomstore bedrifter og deres bedriftsorganisasjoner forå skape vinn-vinn-samarbeid med de nye muligheter som kommer med signering av  frihandelsavtalen.

TA KONTAKT