Nye Perspektiver – er du pasient, helsearbeider eller behandlingsenter

Kina har en 2000 år gammel tradisjon for bruk av tradisjonelle kinesisk terapeutiske metoder. Fra akupunktur, kupping og moxibustion  til bruk av urter og forskjellige former for medisinsk massasje  – alt detter er en del av det kinesiske behandlingsystem. Dette  tilbys  som alternative eller komplementært til allopatisk medisin .  Kina har i den senere tid lagt til rette for tilbud for pasienter fra andre land som ønsker alternative behandlingsmetoder eller raskere adgang til allopatisk behandling.  Vi hjelper norske pasienter,  helesearbeider og behandlingsorganisasjoner  å knytte kontakter til det kinesiske behandlingsystem.

Ta kontakt.