Utveksling

Norge og Kina er begge globale ledere i å legge til rette for nord-sør og sør-sør-utveksling for samarbeid og utvikling. I Norge er det viktigste verktøyet det statsfinansierte og prisbelønte utvekslingsprogrammet under Fredskorpset som nå er lagt under  det nylig etablerte Norsk Senter for Utvekslingsamarbeid– NSU (tidligere FK Norway).  NCFA vil gjennom  partnerskapet med CPAFFC søke ett tett samarbeid med NSU for å utvikle utvekslingsprogrammer mellom Kina og Norge.

TA KONTAKT