NCFA-CPAFFC møter Kina Kontakt- gruppen i Stortinget

Den 3. juni møtte en delegasjon fra den Kinesiske Vennskapsforening CPAFFC sammen med styremedlemmer og rådgivere fra Norsk Kinesisk Vennskapsforening med Stortingets Kina Kontaktgruppe i komiteehuset i Stortinget. Det ble diskutert hvordan man kan konsolidere og utnytte  videre det samarbeid som var nylig etablert mellom CPAFFC og NCFA  med Stortingets kina kontaktgruppe – en tverrpolitisk parlamentarisk gruppe som har som formål å bidra til å bygge gode relasjoner mellom våre to land.  Gruppens medlemmer inkluderer også ledere for den fast delegasjon for det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP) – et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet).