NCFA-CPAFFC møter Kina Kontakt- gruppen i Stortinget

Den 3. juni møtte en delegasjon fra den Kinesiske Vennskapsforening CPAFFC sammen med styremedlemmer og rådgivere fra Norsk Kinesisk Vennskapsforening med Stortingets Kina Kontaktgruppe i komiteehuset i Stortinget. Det ble diskutert hvordan man kan konsolidere og utnytte  videre det samarbeid som var nylig etablert mellom CPAFFC og NCFA  med Stortingets kina kontaktgruppe – en tverrpolitisk parlamentarisk…

Møte mellom vennskapsforeninger

NCFA var vært for en delegasjon fra Kinas folkeforening for vennskap med utenlandske land i Oslo. Det ble ført diskusjoner rundt utvikling av et langsiktig samarbeid mellom de to organisasjonene. Delegasjonsmedlemmer visperesident Hu Sishe, kulturdirektør Wang Qing og prosjektkoordinator Li Zhe. Delegasjonen ble mottatt i Storinget av leder for Kinagruppen Kent Gudmundsen (H).

Utveksling

Norge og Kina er begge globale ledere i å legge til rette for nord-sør og sør-sør-utveksling for samarbeid og utvikling. I Norge er det viktigste verktøyet det statsfinansierte og prisbelønte utvekslingsprogrammet under Fredskorpset som nå er lagt under  det nylig etablerte Norsk Senter for Utvekslingsamarbeid– NSU (tidligere FK Norway).  NCFA vil gjennom  partnerskapet med CPAFFC søke…

Åpner dialogue med Helse Kina

NCFA har åpnet en dialog med medlemmer av Det Kinesiske Vitenskaps Akademi for Kinesisk Medisin og deres nettverk   for utvikling av  et strategisk samarbeid med norske helsepersonell og deres organisasjoner som vil kunne være interessert i å utvikle et samarbeid med kinesiske behandlingsystem og hels akademier.

Kunst og Kultur

NCFA har et stort nettverk til den kinesiske kultur- og kunst arena. Vi er spesiellt opptatt av å tilrettelegge for bygging av samarbeid mellom unge kunstnere fra våre to land.  Hvis du er en kultur- eller kunstorganisasjon eller kunstner som arbeider innen visuell, auditorisk eller scenekunst og ønsker å utforske et samarbeid eller bygge eksponering…