Organisasjonen

Oliver Ao Soon (President,  Styremedlem)

Oliver er grunnlegger av  Noract AS og grunlegger og daglig leder av Norsk Kinesisk  Guide Forening. Siden 2017 er han en polarsirkel ambassadør. Han er medlem av den Norske Grunderforening Internasjonale Utvalg og meddommer i Oslo Tingrett.  Han  er  seniorrådgiver for den Norsk Kinesiske Guangdong-foreningen i deres arbeid for  utvikling av  relasjoner mellom norske kommuner og kommuner i Guandong-provinsen.

Mette Husemoen (Styreleder)

Mette har en doktorgrad i ledelse og en MSc i fysikk. Hun er grunnlegger av  Norway China Exchange (NEX) og Klubb Norge i Beijing.  Hun er medgründer av China Society for Organizational Learning  (CSOL).  Som postdoc-forsker ved Massachustes Institute of Technology (MIT) innledet hun samarbeid med de to sentrale universiteteter i Beijing Tsinghua University  og Peking University og kinesiske og multinasjonale selskaper i Kina. Hun samarbeidet med forløperen til Kinas DEP  for økologi og miljø. Mens hun var i Beijing, koordinerte hun China Deep Dive Learning Journey, en del av det globale lederprogrammet  Emerging Leaders for Innovation Across Sectors (ELIAS)  ved MIT. Hun brenner for transkulturell læring, utdanning og utveksling mot en mer bærekraftig fremtid.

Torkel Snellingen (Styret’s Nestleder)

Torkel er lege, forsker og pedagog. Han har over 25 års erfaring med å bygge ulike prosjekter og utvekslingsprogrammer mellom norske og asiatiske kultur og utdanningsinstitusjoner.  Fra 2001 jobbet han med et bredt utvalg av statlige og ikke-statlige aktører innen helse og medtech, forskning og utdanning og innen  kulturelle arenaer mellom Norge og Kina. TS var sentral i utvkling av aktiviteter i den bilaterale avtale mellom norge og Kina rundt helsesamarbeid. Han var basert i Beijing fra 2007 til 2016 og bor for tiden i Oslo.   Han er per tid knyttet til SMB Norge som prosjekt koordinator for Internasjonaliseringsprogram og forskningskoordinator for Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU).

Jørund Henning Rytman (Styremedlem)

Jørund var fra 2005 til 2017  Stortingsrepresentant (FrP) fra Buskerud. Han var medlem av finanskomiteen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Jørund var initiativtaker for etablering av Kina Kontaktgruppen i 2017.  Han har vært spesiellt opptatt av forretningsvirksomhet knyttet til Gründervirksomhet og var sentral i etablering av den Norske Gründerforeningen hvor han er styreleder.  Siden 2017  er han knyttet til  SMB Norge  som medarbeider ansvarlig  for politikk og samfunnskontakt.

Rådgivere

Jan Henry Amundsen

Jan er foreningens media- og publikasjonsrådgiver. Han har arbeidet som ansvarlig redaktør for ett av magasinene i et av de største forlagshusene i Norge. JHA er i dag adm.dir i det største nettstedet om mat og drikke i Norge, aperitif.no. Han har hatt mange styreverv, blant annet i Ruter og vært kommunikasjonsrådgiver for Telenor og en rekke andre store norske selskaper på kommunikasjonssiden. JHA har tidligere mottatt en rekke priser for sitt arbeid som ansvarlig redaktør i forskjellige magasiner og fikk i 2006  Fagpressens spesialpris I 2006 for hans sterke engasjement for å fremme av fagpressens betingelser i Norge.

Haakon Baardsøn Hjelde

Haakon var tilknyttet norsk utenrikstjeneste  fra 1965 til 2010. Fra 1999 til 2004 var han den norske ambassadør i   Folkerepublikken Kina. Han ble deretter ambassadør i Finland i perioden  2003 til 2007. Fra 2007 til 2010 ledet han  den norske delegasjonen ansvarlig for forhandlinger for en bilateral handelsavtale mellom Kina og Norge.  Haakon har vært spesiellt opptatt av arbeidet med fremming av gode relasjoner mellom Norge og Kina og har støttet en rekke initiativ som har hatt dette som hovedformål og var med som initiativtager  for  etablering av  Norsk Kinesiske Handelskammer (NCCC).

Pamela Hiley

Pamela er Taiji Master grunnlegger og daglig leder av Norsk Taiji Senter – NTS (www.taiji.no). I løpet av 30 år har Pamela spilt en sentral rolle for å bygge forståelse og en bevissthet  om betydning av taoistisk  tradisjon og filosofi og dens forhold til den dype økologi gjennom undervisning av taijiquan. I år feiret NTS 10 års samarbeid  med   Beijimg Friendship Association with Foreign Countries (BFAFFC).  BFAFFC er vert for Norsk Taiji Senter  årlige studie og vennskapstur  til Kina.