Utveksling

screen-shot-2018-11-23-at-11-25-32

Kulturutveksling – China Norway Reach Out

Et utvekslingsprosjekt for unge profesjonelle musikere og musikkstudenter på Bachelors nivå fra Norge og Kina med hovedformål  for bygging av musikalse bruermellom unge musikere. I prosjektet deltar musikere og studenter utdannet fra Norges Musikkhøyskole, Musikk Instituttet ved NTNU og studenter fra Xi’An Muskk Konservatoriet, Shaanxi provinsen i Kina. China Norway Reach Out støttes delvis av Landsforeningen for Barne og Ungsomsorganisasjoner (LNU) for aktiviter i Norge i 2019 med gjennomføring av  seminarer og konserter i Norge.

Studentutveksling – Heltberg – Maodun

NCFA har lagt til rette for et nytt program for Heltberg Utdanning. Hetber har troen på kinesisk som et av de viktigste verdensspråkene i fremtiden. Gjennom NCFA har Heltberg nylig inngått en avtale med Maodun High School i Kina, om å sende elever fra Norge på utveksling dit . Heltberg søker nå etter elever som er interesserte i å prøve dette tilbudet. Maodun High School er en internatskole med 4000 elever som ligger i byen Tongxiang. Dette er en «liten» by med 600 000 innbyggere, som ligger 30 minutter unna Shanghai. Skolen har en internasjonal avdeling, hvor kinesiske elever følger det kanadiske skolesystemet, og blir undervist på engelsk.  Norske elever går i  klasse med kinesiske elever, men bli undervist av lærere fra Canada. Dette sikrer at elevne vil klare å følge undervisningen u