Om oss

Norsk Kinesisk Vennskapsforening (NCFA) er en ideell medlemsorganisasjon med hovedoppgave å  bidra med utvikling av  mellomfolkelig relasjoner  mellom Kina og Norge ved å legge til rette for etablering av langsiktig samarbeid mellom  norske og kinesiske private og offentlige organisasjoner innen turisme, kultur og vinn-vinn samarbeid innen grunder virksomhet.  Sammen med våre partners og et bredt nettverk til  nasjonale statlige og ikke-statlige aktører i begge land bidrar vi til å skape robuste og bærekraftige partnerskap først og fremst gjennom etableringen av samarbeidsprosjekter mellom  norske og kinesiske kommuner og deres institusjoner, organisasjoner og  små og mellomstore selskaper.

Premissen for vårt arbeid ligger i erkjennelsen om behovet for utvikling av lokal kunnskap for potensielle partnere som grunnlag for å forbedre kommunikasjon og dermed potensialet for utvikling av et bærekraftig langsiktig “vinn-vinn” samarbeid. NCFAs hovedrolle,  etter identifisering av potensielle partner (e), vil være å fasilitere denne kritiske prosessen.