Organisasjonen

Styremedlemmer

Oliver Ao Soon (Styreleder)

Oliver er styrets leder.  Han er grunnlegger av  Noract AS og grunlegger og daglig leder av Norsk Kinesisk  Guide Forening. Siden 2017 er han en polarsirkel ambassadør. Han er medlem av den Norske Grunderforening Internasjonale Komitte. Han  er  seniorrådgiver for den Norsk Kinesiske Guangdong-foreningen i deres arbeid for  utvikling av  relasjoner mellom norske kommuner og kommuner i Guandong-provinsen.

Jørund Henning Rytman

Jørund  var fra 2005 til 2017  Stortingsrepresentant (FrP) fra Buskerud. Han var medlem av finanskomiteen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. JHR var initiativtaker for etablering av Stortingets Kina Kontaktgruppen i 2017.  Han har vært spesiellt opptatt av forretningsvirksomhet knyttet til Gründere og var sentral i etablering av den Norske Gründerforeningen hvor han er styremedlem.  Siden 2017  er han knyttet til  Bedriftsforbundet som medarbeider ansvarlig  for politikk og samfunnskontakt.

Torkel Snellingen

Torkel er lege, forsker og pedagog. Han har over 25 års erfaring med å bygge ulike prosjekter og utvekslingsprogrammer mellom norge og asiatiske utdanningsinstitusjoner , kulturarenaer og forretningsliv .  Fra 2001 jobbet han med et bredt utvalg av statlige og ikke-statlige aktører innen helse og medtech, forskning og utdanning og innen  kulturelle arenaer mellom Norge og Kina. TS var sentral i utvkling av aktiviteter i den bilaterale avtale mellom norge og Kina rundt helsesamarbeid. Han var stasjonert  i Beijing fra 2007 til 2016 og bor for tiden i Oslo. Han er daglig leder i Sino Nordic Cultural Productions.

Rådgivere

Jan Henry Amundsen

Jan er foreningens media- og publikasjonsrådgiver. Han har arbeidet som ansvarlig redaktør for ett av magasinene i et av de største forlagshusene i Norge. JHA er i dag adm.dir i det største nettstedet om mat og drikke i Norge, aperitif.no. Han har hatt mange styreverv, blant annet i Ruter og vært kommunikasjnsrådgiver for Telenor og en rekke andre store norske selskaper på kommunikasjonssiden. JHA har tidligere mottatt en rekke priser for sitt arbeid som ansvarlig redaktør i forskjellige magasiner og fikk i 2006  Fagpressens spesialpris I 2006 for hans sterke engasjemnet for fremming av fagpressens betingelser i Norge.

Haakon Baardsøn Hjelde

Haakon er en pensjonert norsk diplomat. Han jobbet fra 1965 til 2010 i norsk utenrikstjenesten. Fra 1999 til 2004 var han den norske ambassadør i   Folkerepublikken Kina. Han ble deretter ambassadør i Finland fra 2003 til 2007. Fra 2007 til 2010 ledet han  den norske delegasjonen ansvarlig for forhandlinger for en bilateral handelsavtale mellom Kina og Norge.  HBH har vært spesiellt opptatt av arbeidet med fremming av gode relasjoner mellom Norge og Kina og har støttet en rekke initiativ som har hatt dette som hovedformål og var med som initiativtager  for  etablering av  Norsk Kinesiske Handelskammer.

Pamela Hiley

Pamela er Taiji Master, grunnlegger og daglig leder av Norsk Taiji Senter – NTS (www.taiji.no). I løpet av 30 år har Pamela spilt en sentral rolle for å bygge forståelse og en bevissthet  om betydning av taoistisk  tradisjon og filosofi og dens forhold til den dype økologi gjennom undervisning av taijiquan. I år feiret NTS 10 års samarbeid  med   Beijimg Friendship Association with Foreign Countries (BFAFFC).  BFAFFC er vert for Norsk Taiji Senter  sine årlige studie og vennskapstur  til Kina.